مقالات آموزشی
arrow
arrow

 

بر در توسعه‌ سلولی‌، تقسیم‌ سلولی‌، متابولیسم‌ اسید نوكلئیك‌، متابولیسم‌ كربوهیدرات‌ و پروتئین‌، در تكامل‌ بافتی‌ با تأثیر در متابولیسم ‌اكسین‌ و فنل‌، توسعه‌ آوندی‌ و در انتقال‌ مواد  فتوسنتزی‌ به‌ محل‌ مصرف‌ و نفوذ پذیری‌ غشای‌ سلولی‌ نقش‌ اساسی‌ دارد

 

 بر در جوانه‌ زنی‌دانه‌ گرده‌، رشد لوله‌ گرده‌ و تشكیل‌ دانه‌ و میوه‌ مؤثر می‌باشد.

 

 بر بر ‌مقدار  DNA و همچنین بر سنتز آن تاثیر دارد.‌ مقدارRNA  نیز در شرایط  كمبود بْر بشدت كاهش‌ می‌یابد.

 

در گیاهان‌ دارای ‌كمبود بُر دیواره‌های‌ سلولی‌ به‌ شدت‌ تغییر یافته‌ و ضخامت‌ و  مقدار عناصر آن‌  نسبت‌ به‌ وزن‌ خشك‌ كل‌ در بافتهای‌ دارای‌ كمبود  افزایش‌ می‌یابد. در این‌گیاهان‌ مقدار زیادی‌ مواد پكتیكی‌ و نیز گلوكز وجود داشته‌ كه‌ در مجاری‌گیاهی‌ رسوب‌ كرده‌ و انتقال‌ شیره‌ گیاهی‌ را  دچار اختلال‌ می‌كند.

 

در شرایط كمبود بُر فنول‌ در گیاه‌ متراكم‌ شده‌ و‌ سرعت‌ جذب‌ فسفات‌، كلر و نیز گلوكز كاهش‌ می‌یابد. به‌ علت‌ پویایی‌ نسبی‌ كم‌  بُر در گیاه‌، علائم‌ كمبود  ابتدا در برگ‌های‌جوان‌ ظاهر می‌شود.

 

 اولین‌ علامت‌ كمبود بُر  در گیاه‌ توقف‌ رشد جوانه‌انتهایی‌ است‌ كه‌ بلافاصله‌ پس‌ از آن‌ برگ‌های‌ جوان‌ می‌میرند. مرگ‌ منطقه ‌مریستمی‌و كاهش‌ تشكیل‌ میوه‌، همچنین‌ بد شكل‌شدن‌ و تركیدن‌ میوه‌ها و تنه‌ درخت‌ و ایجاد لكه‌های‌ چوب‌ پنبه‌ای‌ از دیگر علائم‌ كمبود بْر می‌باشند.

 

 یكی‌ از سریعترین‌ واكنش‌ها  نسبت‌ به‌ كمبود بُر توقف‌ رشد طولی‌ ریشه ‌است‌ كه‌ باعث‌ می‌شود  ریشه‌ به‌ صورت‌ تنك‌ در آمده‌ و كپه‌ای‌ شكل‌ شود.

 

 بر بر مقدار قند چغندر قند و نیشكر اثر گذاشته،  كمبود آن سبب‌ كاهش‌ قند در آن‌ها  می‌شود. غلظت‌  كلسیم و منیزیم در گیاهان‌ دارای‌ كمبود بُر 3 و 2 بار كمتر از گیاهان‌ بدون‌ كمبود می‌باشد.

 

 بر در افزایش عملكرد و كاهش بعضی از بیماری ها نظیر آتشك گلابی و در محصولات ریشه‌ای مانند چغندر قند و سیب زمینی، در انتقال مواد فتوسنتزی خیلی موثر است.

 

كمبود  بُر انتقال مواد قندی را در توسعه گل دهی با كاهش میزان قند شهد، كاهش می‌دهد. بُر نقش مهمی‌در گرده افشانی و جوانه زنی دانه گرده دارد.

 

در اثر كمبود  بُر ، تعداد دانه گرده، رشد دانه گرده و لوله گرده كاهش می‌یابد. بُر نقش عمده ای در فعالیتهای حیاتی گیاه داشته و در تقسیم سلولی بافتهای مریستمی، تشكیل جوانه‌های برگ و گل، ترمیم بافتهای آوندی، متابولیسم قند و مواد هیدروكربنی و انتقال آن‌ها، تنظیم مقدار آب و هدایت آن در سلول، انتقال كلسیم در گیاه و تنظیم نسبت كلسیم به پتاسیم در انساج گیاهی، سنتز پروتئین، رشد ریشه، متابولیسم چربی و سنتز پكتین، تشكیل دیواره سلولی و نقل و انتقال  مواد در بین سلول ها نقش مهمی‌ایفا می‌كند.

 

 این عنصر همچنین مقاومت گیاهان را به سرما و بیماری ها افزایش می‌دهد.

 

 

بر یكی از مهمترین عناصری است كه در جوانه زدن دانه گرده، تشكیل میوه و انتقال مواد فتو سنتزی به محل مصرف نقش اساسی دارد. بْر در درختان خزان كننده و همچنین در هسته دارها برای افزایش تشكیل میوه و جلوگیری از ریزش میوه و افزایش حركت دانه گرده در لوله گرده و لقاح با تخمك، ضروری است

آمار بازدید

0049406
امروز
دیروز
این هفته
هفته قبل
این ماه
ماه قبل
کل بازدید
84
72
318
318
1326
2425
49406

پیش بینی امروز
120

11.65%
66.54%
3.91%
0.18%
0.17%
17.54%
زمان آنلاین بودن (5 دقیقه پیش):2

آی پی شما3.227.249.234